De ce să alegeți manualul de Matematică și explorarea mediului pentru clasa I editat de Litera și SIVECO?

Mult așteptatele manuale școlare sunt disponibile pentru consultare de către cadrele didactice din întreaga țară. Și pentru că fiecare dascăl dorește să facă cea mai bună alegere pentru copiii pe care îi formează, vă oferim câteva argumente ca să alegeți manualul nostru.

Gabriela Bărbulescu, autor

Unitățile de învățare oferă o perspectivă interdisciplinară, asigură abordarea integrată a matematicii şi a unor elemente de ştiinţe ale naturii prin interacțiuni între cele domenii, creează contexte de învățare raportate la realitatea înconjurătoare pentru a facilita înţelegerea conceptelor și a procedurilor utilizate. Pentru fiecare unitate tematică sunt precizate competențele specifice prevăzute de programa școlară, care vor fi dobândite/dezvoltate, precum și conținuturile utilizate pentru dezvoltarea acestor competențe.”

Florentina Chifu, autor

Structurarea sarcinilor de lucru asigură dezvoltarea progresivă a cunoștințelor şi a celorlalte achiziţii dobândite de elevi și permite construirea situaţiilor de învăţare care să conducă la formarea/dezvoltarea competenţelor generale şi specifice prevăzute în programa şcolară. Fiecare dintre primele unsprezece unități conține cȃte o lecție de recapitulare și o lecție de evaluare cu elemente de sprijin care să-l familiarizeze pe elev cu activitatea de autoevaluare. Astfel, elevii vor fi implicați în aprecierea propriului progres școlar. Ultima unitate este de recapitulare și evaluare finală, vizează aplicare achizițiilor elevilor în contexte diverse.

slide 2 full Elena Niculae, autor

”Activitățile propuse pun copiii în situații de învățare concretă, valorifică experiența specifică vârstei. Exerciţiile de numărare, ordonare, comparare, calcul, observare, organizare de date, completare, alegere, motivare, corectare, analiză, creaţie etc., experimentele și rezolvarea de probleme solicită gândirea, memoria, imaginaţia, creativitatea elevilor, implicându-i în propria învăţare şi dezvoltare. Situațiile de învățare propuse stimulează dezvoltarea de valori şi atitudini în contexte firești, sincretice, adaptate vârstei. De asemenea, structura manualului permite învățarea diferențiată.”

 Daniela Beșliu, autor

„Grafica manualelor este atractivă pentru copii, dar echilibrată, astfel încât să nu să nu îi distragă de la actul educațional. Imaginile folosite oferă suport intuitiv pentru învățare și ușurează înțelegerea. O preocupare importantă a noastră a fost oferirea de contexte pentru comunicare, colaborare, schimb de păreri, formulare și verificare a unor ipoteze, formulare de concluzii, prin activități pe grupe, experimente, proiecte etc. Elevii sunt invitați într-o călătorie în care să observe, să experimenteze, să descopere, să învețe.”

 Vă invităm pe www.manualplusdigital.ro să răsfoiți Manualul de Matematică şi explorarea mediului, editat de Litera și SIVECO. Puteți vedea pe site-ul dedicat atât varianta electronică a manualului tipărit, precum și varinta digitală. Manualul digital conține sute de activități interactive bogat ilustrate, ce vor încânta copiii și vor transforma ora de clasă într-o experiență plăcută. Pentru a comanda manualele Litera și SIVECO pentru școala dumneavoastră, vă rugăm să consultați site-ul Minitserului Educației Naționale, www.manuale.edu.ro.

Versiunea digitală este utilizabilă pe orice tip de echipament - telefon, tabletă, desktop, laptop. Nu sunt necesare investiții suplimentare în tehnologie, conținutul fiind accesibil inclusiv profesorilor cu cunoștințe minime de operare pe calculator.

 Pe lângă cele mai bune manuale, vă punem la dispoziție suport didactic și tehnic. La numărul gratuity Telverde 0800-110222 toți cei interesați pot obține informații referitoare la manuale și la materialele auxiliare realizate de Litera și SIVECO.

Pe site-ul www.manualPLUSdigital.ro și pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/manualPLUSdigital, va funcționa pe tot parcursul anului școlar Clubul Dascălului Modern, o platformă online care va fi punctul de întâlnire cu toți colegii de breaslă, cu autorii manualelor și cu părinții elevilor.

Alegând manualul de Matematică şi explorarea mediului de clasa I de la Litera și SIVECO, beneficiați de expertiza și experiența celor mai buni dintre cei buni, a casei de editură cu cele mai multe volume scoase pe piață în România și a celui mai mare producător de software din România!