Materiale auxiliare

Materialele auxiliare digitale sunt disponibile pentru descărcare în Platforma de descărcare și activare conținut electronic.

Accesează Platforma de descărcare și activare conținut electronic

Pentru suport tehnic ne puteți contacta prin email la adresa [email protected]

Caietele de lucru pentru Comunicare în limba română și Matematică și explorarea mediului completează în mod firesc manualele, oferind elevului spațiu pentru exersare, aplicare, dezvoltare.

 

Materialele auxiliare respectă structura manualelor - două volume, unul pentru fiecare semestru - și propun activități de învățare diferite care să sprijine progresul elevului.

În caietul de Comunicare în limba română, un spațiu consistent este pentru scrierea de mână, fără a încărca nejustificat programul elevului. Exercițiile de scriere alternează cu exerciții de recunoaștere, alegere, completare, punere în corespondență, ordonare, despărțire în silabe, formulare de propoziții/întrebări/răspunsuri,  desenare, colorare etc.

În caietul de Matematică și explorarea mediului sunt, în egală măsură, atât exerciții de recunoaștere, numărare, comparare, ordonare, calcul, alegere, completare, punere în corespondență, cât și de observare,  descoperire, formulare de ipoteze și concluzii, argumentare, selectare de informații. O atenție deosebită a fost acordată rezolvării de probleme și experimentelor, care îl pun pe elev în contact cu mediul înconjurător și îl transformă în participant activ la descoperirea propriei lumi.

Caietele de lucru sunt destinate activităţii didactice. Scopul lor este de a creşte eficienţa implementării adecvate a curriculumului şcolar. Situaţiile de învăţare sunt proiectate astfel încât să completeze demersul didactic, prin sintetizarea, dezvoltarea, explicarea şi aplicarea conţinuturilor din programa şcolară.

Sugestiile pentru activităţile cu elevii sunt în concordanţă cu stilurile de învăţare ale acestora: vizual, auditiv şi practic. Alegerea activităţilor s-a făcut ţinând seama de nivelul de cunoştinţe al elevilor de clasa I, conţinuturile fiind formulate într-un limbaj adecvat şi accesibil. Materialele de învăţare propuse sunt uşor de citit şi de înţeles, informaţiile şi cerinţele sunt formulate într-un limbaj adecvat nivelului elevilor, accesibil şi susţinut prin exemple sugestive şi prin imagini.

În realizarea caietelor de lucru pentru clasa I s-au respectat următoarele cerinţe:

 1. Ştiinţifice: corectitudinea, coerenţa, abordarea integrată a conţinuturilor
 2. Psihopedagogice: accesibilitatea limbajului, sistematizarea conţinuturilor, asigurarea activismului elevilor, promovarea activităţilor independente, stimularea imaginaţiei elevilor, a gândirii creatoare, a învăţării prin descoperire, probe de evaluare şi autoevaluare

Abordarea integrată a conţinuturilor este concretizată prin sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor din domenii diferite ale cunoaşterii astfel încât să asigure achiziţia de către elevi a unei imagini coerente, unitare despre lumea reală.

Caietele de lucru pentru clasa I sunt disponibile atât în format tipărit, cât şi în format digital.

auxiliareCaietele de lucru digitale de Comunicare în limba română şi Matematică şi explorarea mediului pentru clasa I sunt imaginea fidelă a conţinutului existent în caietul tipărit având în plus exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi simulări care prin utilizare aduc un plus de profit cognitiv.

Totodată auxiliarele digitale sunt un instrument de învățare activă, participativă, pornind de la experienţa de cunoaştere a elevului şi continuând cu obţinerea de informaţii prin observare, investigare, descoperire, descriere, recunoaştere, precum şi cu operarea unor asocieri, corelaţii şi utilizarea cunoştinţelor în aplicaţii şi situaţii practice.

Toate activităţile interactive implică activitatea nemijlocită a şcolarilor mici.

Întregul auxiliar este structurat ca o colecție de informații care trebuie extrase mai degrabă decât primite, recurgându-se la o varietate de mijloace multimedia, utilizând toate metodele pe care le are la dispoziție mediul/ realitatea virtuală de învățare: imagini, filme, simulări, interactivități, jocuri educaționale, probleme.

Exemple de activităţi interactive cuprinse în caietele de lucru pentru clasa I, Comunicare în limba română şi Matematică şi explorarea mediului:

 1. activităţi de transmitere a cunoştinţelor;
 2. activităţi de dezvoltare a capacităţilor - ansamblul de activităţi exersate, fie ele cognitive (a compara, a aranja în serii, a sintetiza…), psihomotoare (a mişca, a împinge…) sau socio-afective (a aprecia, a respecta…):
  • a spune acelaşi lucru cu alte cuvinte (a reformula),
  • a ilustra prin exemple şi contra-exemple diferite dar corecte,
  • a distinge în situaţia dată informaţiile şi relaţiile esenţiale, pe cele accesorii (secundare) şi pe cele parazite (în plus),
  • a rezuma un mesaj într-o manieră succintă şi precisă,
  • a prezenta o sinteză orală structurată
 3. activităţi de consolidare a achiziţiilor ­după ce s-a învăţat o cunoştinţă (savoir) sau o aptitudine (savoir-faire), este necesară exersarea în diferite situaţii pentru a-i asigura o oarecare stabilitate (a o consolida);
 4. activităţi de evaluare a achiziţiilor, nu doar o evaluare de tip certificativ, ci, mai ales, de tip formativ (analiza erorilor);
 5. activităţi de sprijin pentru integrarea achiziţiilor - utilizarea achiziţiilor şcolare în situaţii diferite;
 6. activităţi de referinţă ­- organizarea informaţiei;
 7. activităţi de educaţie socială şi culturală inclusive ­achiziţii legate de comportament, de relaţiile cu alţii, de viaţa în societate în general.