Termeni și condiții

CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI

1. INTRODUCERE

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a Site-ului www.manualplusdigital.ro (“Site-ul”) de către potenţialii vizitatori sau clienţi.

Accesând şi navigând pe acest Site, acceptaţi, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

2. CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR SITE-ULUI

Nicio informaţie prezentă pe acest Site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general şi produse sau servicii software în special, venind din partea S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L..

3. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activitaţilor, produselor şi serviciilor S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L..

S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L. nu vor acorda nicio garanţie referitoare la:

  • - evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a Site-ului;
  • - neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea Site-ului;
  • - inexistenţa pe Site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L. nu pot fi responsabile pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea Site-ului.

4. DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest Site sunt proprietatea S.C. SIVECO România S.A. şi S.C. Grup Editorial LITERA S.R.L., care îşi rezervă dreptul de a modifica/revizui conţinutul şi/sau structura Site-ului în orice moment şi făra nicio informare prealabilă.

Întregul conţinut al Site-ului www.manualplusdigital.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la paginile, conţinutul şi prezentarea Site-ului sunt deţinute de S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L.. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului Site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L..

5. OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Obiectivul conţinutului Site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte cu privire la produsele şi serviciile S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L..

S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L. nu pot garanta că prezentele pagini nu conţin erori şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizare unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în Site este rugată să contacteze S.C. SIVECO România S.A. sau Grup Editorial LITERA S.R.L. prin unul din mijloacele afişate în pagina “Contact” a Site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de alta natură.

6. LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul Site poate conţine legături sau trimiteri către alte Site-uri considerate de S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L. utile în legatura cu conţinutul Site-ului  şi care nu se afla sub controlul sau îndrumarea lor. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor Site-uri.

S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L. nu pot garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe Site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe Site-ul.

7. INFORMAŢIILE OFERITE PRIN ÎNTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care viziteaza Site-ul www.manualplusdigital.ro şi care îi oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui Site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L. în vederea efectuării de studii de piaţă, transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct, soluţionarea de către S.C. SIVECO România S.A. a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate, alte activităţi întreprinse de S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L. şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L. vor păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea în continuare a acestui Site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea Site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii “Contact” din Site. Condiţiile de utilizare a Site-ului sunt guvernate şi interpretate conform Legilor din România.

Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare.

 

INFORMAŢII PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. SIVECO România S.A. este OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL înregistrat în Registrul de Evidenţă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 18246, domeniul “reclamă, marketing şi publicitate”.

S.C. Grup Editorial LITERA S.R.L. este OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL înregistrat în Registrul de Evidenţă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 32136, domeniul “reclamă, marketing şi publicitate”.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L. au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Toţi cei care au furnizat datele cu caracter personal prin completarea formularelor menţionate mai sus, au calitatea de persoană vizată, în accepţiunea Legii nr. 677/2001.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • - dreptul la informare (art 12);
  • - dreptul de acces la date (art 13);
  • - dreptul de intervenţie asupra datelor (art 14);
  • - dreptul la opoziţie (art 15);
  • - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17);
  • - dreptul de a va adresa justiţiei (art 18).

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la, S.C. SIVECO România S.A. sau Grup Editorial LITERA S.R.L. folosind unul din mijloacele afişate în pagina “Contact” a Site-ului.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Accesând şi navigând pe acest Site, acceptaţi, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

1. Politica păstrării confidenţialităţii

Noţiunea de “date personale” se referă la informaţii de tipul nume, data naşterii, adresa de e-mail, adresa de corespondenţă, care vă identifică. S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L. nu vor folosi aceste date fără aprobarea dvs. În procesarea datelor dvs. se va ţine cont de compatibilitatea totală cu standardele internaţionale recunoscute ale protejării intimităţii şi legile româneşti în vigoare.

2. Spam

S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L. sunt total împotriva “spam”-ului. Spam-ul este definit ca trimiterea de e-mail-uri nesolicitate, de obicei de natură comercială, cu grad mare de repetiţie, la un destinatar cu care nu s-a avut nici o corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu-i mai fie trimise aceste e-mail-uri. Cu permisiunea dvs. S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L. va pot trimite prin e-mail informaţii comerciale, dându-vă posibilitatea să optaţi pentru a mai primi sau nu astfel de mesaje electronice.

3. Condiţii de folosire a informaţiilor de pe Site

Puteţi prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe  Site cu condiţia să reproduceţi fiecare şi toate adnotările despre drepturile de copyright sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinută în orice informaţie pe care o preluaţi de pe Site. Totuşi nu aveţi dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul Site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L..

De asemenea trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest Site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L. pot revizui oricând condiţiile şi termenii de utilizare a Site-ului, fără notificare prealabilă.

Link-urile spre acest Site sunt permise numai către pagina “Home”. Alte link-uri spre interiorul Site-ului sunt permise numai cu acordul scris al lui S.C. SIVECO România S.A. şi Grup Editorial LITERA S.R.L.. Includerea în Site-uri cu frame-uri, în care acest Site este o pagină din cadrul frame-ului, este strict interzisă.